Από το 1955 κοντά στον μαθητή.

Οι καθηγητές και η φιλοσοφία μας

Το διδακτικό προσωπικό

Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Η φιλοσοφία μας

Η Γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που διαρκώς εξελίσσεται.

Για το λόγο αυτό η προσέγγιση του μαθητή και η διδασκαλία πρέπει να ακολουθεί εξελικτική δυναμική πορεία και να βελτιώνεται.

Έχοντας ως αφετηρία την αγάπη μας για το μαθητή γινόμαστε πρώτοι εμείς κοινωνοί των αλλαγών για να μπορούμε να τον οδηγήσουμε στο δρόμο της εξέλιξης και της προόδου.

Πιστεύουμε ότι η Εκπαιδευτική διαδικασία είναι το μέσο για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να γίνουν καλύτεροι σε πολλά επίπεδα και να πετύχουν στη ζωή τους.

Όσοι γονείς χρειάζονται την συμπαράσταση ενός ειδικού σε θέματα επιλογής επαγγέλματος ή κατεύθυνσης μπορούν να ζητήσουν την συμβουλή των έμπειρων σύμβουλων επαγγελματικού προσανατολισμού με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των μαθητών μας.