Από το 1955 κοντά στον μαθητή.

Μαζί μας το παιδί σας θα λάμψει !

Το τι παίρνετε επιτυγχάνοντας τους στόχους σας δεν είναι τόσο σημαντικό όσο αυτό που γίνεστε με την επίτευξη των στόχων σας.

Αγγλικά για παιδιά

Τμήματα που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Κάθε τμήμα έχει το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών ώστε να γίνεται το μάθημα με ευχάριστο και αποδοτικό τρόπο.

Εντατικά

Εντατικά προγράμματα για παιδιά – φοιτητές – ενήλικες.

Απευθύνεται σε σπουδαστές που θέλουν αν ελαχιστοποιήσουν το χρόνο φοίτησης τους για να μπορέσουν αν αποκτήσουν το πτυχίο C2 (άριστο επίπεδο γλώσσας) σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Business English

Είναι τμήματα ειδικά φτιαγμένα για επαγγελματίες που θέλουν να τελειοποιήσουν μία ξένη γλώσσα σε σχέση με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.

Τα τμήματα μπορούν να είναι πρωινά – απογευματινά ή και βραδινά.

Tailor made courses

Είναι ατομικά μαθήματα ειδικά δομημένα σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε σπουδαστή.

Απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και προσαρμόζονται ανάλογα με τις επιμέρους παραμέτρους που θέτει ο κάθε σπουδαστής.

Οι συνεργασίες μας

Εκπαιδεύουμε τους μαθητές να είναι εξαιρετικοί μαθητές και ανεξάρτητοι στοχαστές του οράματος, του θάρρους και της ακεραιότητας.

Τι ξεχωριστό θα βρείτε στο κέντρο μας

Τι λένε οι γονείς για εμάς