ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ

Όσοι μαθητές χρειάζονται προετοιμασία για να εισαχθούν σε κάποια Ξενόγλωσση Φιλολογία του Ελληνικού Πανεπιστημίου με Πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να παρακολουθήσουν τα τμήματα αυτά.