ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αυτά μπορεί να είναι ατομικά ή και ολιγομελή τμήματα ειδικά για ενηλίκους.