ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Τα τμήματα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-15 ετών και διδάσκονται από άριστα καταρτισμένους καθηγητές .

Επίσης στο : ΤΜΗΜΑΤΑ που ξεκινούν σύντομα θα ήθελα να προσθέσουμε

1- ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ( ΕΝΑΡΞΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

2- ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΕΝΑΡΞΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

3- ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)