Από το 1955 κοντά στον μαθητή.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Λειτουργούμε τμήματα παιδικά- εφηβικά και ενηλίκων. Στόχος  μας να μπορούν να εξελιχθούν διδάσκοντας τους τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να το πετύχουν. Υπάρχει η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων και εντατικών μαθημάτων. Οι εξετάσεις γίνονται στο χώρο μας και οι ημερομηνίες επιλέγονται από εμάς ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες  των μαθητών μας.

Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η επιβράβευση επιδρά θετικά στους μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας και έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει ή συντελεί στην αύξηση μιας ευρείας γκάμας ακαδημαïκών  δεξιοτήτητων και συμπεριφορών που περιλαμβάνουν την ακολουθία οδηγιών (Goetz et al., 1975; Hall et al., 1971), την εμπλοκή στη μάθηση (Broden, Bruce, Mitchell, Carter & Hall, 1970), την κατάλληλη διαχείριση δραστηριότητας (Ferguson & Houghton, […]

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενώ η εκπαίδευση βελτιώνει νοητικά τον άνθρωπο και του παρέχει ότι πρέπει να γνωρίζει για την μεγιστοποίηση των υλικών του αγαθών και την επικράτηση του πάνω στη φύση, η Παιδεία απευθύνεται στην καρδιά και στην ανθρώπινη φύση του, που τον διαφοροποιεί από τα άλλα όντα του ζωικού βασιλείου και τον διδάσκει τις πανανθρώπινες αξίες της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης […]