Από το 1955 κοντά στον μαθητή.

Ξεκινούν τον Ιούνιο και τελειώνουν τον Ιούλιο.

Η διάρκεια τους είναι 4-6 εβδομάδες και δίνει την δυνατότητα να μειωθεί ο χρόνος φοίτησης αφού καλύπτεται  η ‘Yλη ενός χρόνου σε αυτό το διάστημα .