Από το 1955 κοντά στον μαθητή.

Τμήματα IELTS / TOEIC

• IELTS – απαραίτητο πιστοποιητικό για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ως αποδεικτικό επιπέδου γλώσσας την δεδομένη χρονική στιγμή .

Η χρονική διάρκεια κυμαίνεται από 20-60 ώρες ανάλογα με το επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας που απαιτείται. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε πανεπιστήμιο θέτει το δικό του βαθμό εισδοχής .


TOEIC – ένα πιστοποιητικό που ζητείται από κάποιους οργανισμούς η ιδιώτες για την πρόσληψη εργαζομένων .

Η χρονική διάρκεια κυμαίνεται από 10-62 ώρες ανάλογα με το επίπεδο γλώσσας που απαιτείται