Από το 1955 κοντά στον μαθητή.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10-1 ΚΑΙ 5-9
ΑΓΙΑΣΜΟΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7:30 μ.μ
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ