ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ

Νέα τμήματα πληροφορικής από 25 Απριλίου.

Νέα ταχύρυθμα τμήματα Αγγλικών,Γαλλικών , Γερμανικών,Ιταλικών και Ισπανικών από 2 Μαΐου.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE  27 Μαίου

IFG 27 Μαίου

GOETHE 10 ιουνιου

EUROPALSO 27 Μαίου

ESB 28 Μαίου

ECPE MICHIGAN 28 Μαίου

ECCE MICHIGAN 27 Μαίου

MSU C2 27 Μαίου

MSU B2 28 Μαίου