ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τα τμήματά μας αφορούν τις έξι ενότητες: WORD,EXCEL.INTERNET,WINDOWS,ACCESS,POWERPOINT.

Υπάρχει ευελιξία στο πρόγραμμα ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι μαθητές.

Στο τέλος των μαθημάτων οι μαθητές εξετάζονται στο χώρο μας -είμαστε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Να προσθέσουμε στο υπάρχον κείμενο ………μαθηματα δημοτικού και Γυμνασίου

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έχουμε τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή φοιτητών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.