Από το 1955 κοντά στον μαθητή.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τις απαιτήσεις , τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις των φοιτητών μας , έχουμε σχεδιάσει τμήματα ειδικά για φοιτητές.