Από το 1955 κοντά στον μαθητή.

Η επιβράβευση επιδρά θετικά στους μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας και έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει ή συντελεί στην αύξηση μιας ευρείας γκάμας ακαδημαïκών  δεξιοτήτητων και συμπεριφορών που περιλαμβάνουν την ακολουθία οδηγιών (Goetz et al., 1975; Hall et al., 1971), την εμπλοκή στη μάθηση (Broden, Bruce, Mitchell, Carter & Hall, 1970), την κατάλληλη διαχείριση δραστηριότητας (Ferguson & Houghton, 1992; Sutherland et al., 2000), την αρμόζουσα ακαδημαïκή ανταπόκριση (Sutherland & Wehby, 2001a) και την ακρίβεια και ολοκλήρωση εργασιών (Alber at al., 1999; Craft et al., 1998). Επιπλέον, η επιβράβευση θετικής συμπεριφοράς μειώνει τη διασπαστική συμπεριφορά, τις ανάρμοστες συνομιλίες μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος και την κινητικότητά τους στην καρέκλα.