Από το 1955 κοντά στον μαθητή.

Κάθε χρόνο οργανώνουμε εκδρομές σε χώρες του εξωτερικού το καλοκαίρι.

Οι εκδρομές αυτές περιλαμβάνουν μαθήματα και διαμονή σε Κολλέγια του Εξωτερικού.