ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αυτά έχουν ως στόχο την προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή την προετοιμασία Πτυχιούχων που ενδιαφέρονται να κάνουν το Μεταπτυχιακό τους σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού.