ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ/ΕΦΗΒΙΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ/ΕΦΗΒΙΚΑ

Ανάλογα με την κάθε ηλικιακή ομάδα υπάρχουν ειδικά προγράμματα 9μηνης διάρκειας και ταχύρρυθμα.