ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του πλήρους φακέλου σας για την εγγραφή σας σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού .Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να βοηθήσουμε στην εύρεση κατοικίας σε Πανεπιστημιακή εστία ή σε συγκροτήματα κατοικιών για φοιτητές.