Μαρκοπούλου Μπέττυ
Profiles

Μαρκοπούλου Μπέττυ

Η Μπέττυ Μαρκοπούλου Κυζηράκου Είναι Πτυχιούχος της Αγγλικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει από το 1983 -4 και έχει την πλήρη Διεύθυνση του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής στο Βύρωνα στην οδό Τμώλου 29.
Μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολουθεί ανελλιπώς εξειδικευμένα σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με την εκπαίδευση και την διδασκαλία. 
Από το 2014 είναι πιστοποιημένη NLP PRACTITIONER – νευρογλωσσικού προγραμματισμού.