ΕΝΕΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΣΑΝ!

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 10 ΜΑΙΟΥ!