ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10-1 ΚΑΙ 5-9

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7:30 μ.μ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ