6/10/2017

ΕΝΑΡΞΗ ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

14/10/2017

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

20/10/2017

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ IELTS