ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ

Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
Απασχολούμε επίσης Native Speakers.
Όλοι τους εκπαιδεύονται από εμάς στο δικό μας σύστημα διδασκαλίας.
Υπάρχει διαρκής επιμόρφωση με παρακολούθηση σεμιναρίων και διαλέξεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Όσοι γονείς χρειάζονται την συμπαράσταση ενός ειδικού σε θέματα επιλογής επαγγέλματος ή κατεύθυνσης μπορούν να ζητήσουν την συμβουλή των έμπειρων σύμβουλων επαγγελματικού προσανατολισμού με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
Επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των μαθητών μας.