6/10/2017 ΕΝΑΡΞΗ ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 14/10/2017 ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20/10/2017 ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ IELTS