ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Συνεργαζόμαστε με τους δυο πιο γνωστούς φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων στους υπολογιστές: το ECDLκαι το KEYCERT.
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενοτήτων και χρόνου απόκτησης του αντίστοιχου πτυχίου. Οι μαθητές επιλέγουν την ημερομηνία εξετάσεων που τους εξυπηρετεί καλύτερα.
Έχουμε εξετάσεις στο χώρο μας κάθε Σαββατοκύριακο.
MOCK EXAMS
Μετά την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου μαθημάτων ακολουθούν πιλοτικές εξετάσεις προσομοίωσης των πραγματικών εξετάσεων.
ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τα τμήματα αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά του δημοτικού.
Στο τέλος του κάθε κύκλου τα παιδιά δίνουν εξετάσεις και παίρνουν ένα πτυχίο που πιστοποιεί τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΙΚΑ / ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου,σε φοιτητές και ενήλικες-εργαζομένους.Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προγράμματος και ωραρίου.